Відкритий лист меру Подільська Іванову А.П.

Іванову А.П.

Кореспондента газети

«Котовська реклама»

Гінкула Сергія Юрійовича

Одеська область, м. Подільськ,

тел.04862(40244)

Відкритий лист

Шановний Анатолію Павловичу!

 

Згідно з Вашим рішення № 76 від 26.03.2015 р., був затверджений склад громадської ради при виконкомі Котовської міської ради. З того часу Громадська рада скликалася лише в 2015 році, а в березні 2017 року спливає строк повноважень вищезазначеної ради. Постанови Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010 р., № 976 від 05.11.2008 р. та № 234 від 08.04.2015 р. регламентують створення, припинення діяльності (дострокове) та роботу громадських рад. Строк повноважень складу громадської ради – 2 роки (п. 7 постанови № 996 від 03.11.2010 р.), крім того згідно п. 10-1 постанови № 996:

«Дострокове  припинення  діяльності  громадської  ради здійснюється у разі:
— коли  засідання громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;
— невиконання   громадською   радою, без об’єктивних причин, більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;
—  прийняття відповідного рішення на її засіданні;
—  реорганізації або ліквідації органу».

Враховуючи той факт, що у 2016 р. громадська рада при міськвиконкомі не збиралася жодного разу, то ще минулого року її повноваження мали бути припинені (згідно ч. 1 п. 10-1 постанови № 996), крім того, громадська рада не виконала заходи, передбачені річним планом роботи на 2015 р., а план на 2016 р. взагалі не був прийнятий. Також склад громадської ради був Вами затверджений рішенням № 76 від 26.03.2015 р. у кількості 58 осіб, що суперечить постанові Кабінету Міністрів України № 234 від 08.04.2015 р. про кількісний склад громадської ради (максимум – 35 осіб).

Крім того, наприкінці жовтня відбулися чергові вибори до Подільської міської ради і на початку 2016 р. був сформований новий склад виконавчого комітету Подільської міськради, що також мало стати приводом до дострокового припинення повноважень громадської ради і скликання установчих зборів для формування нового складу. Але Ви не скористалися жодною з причин, щоб припинити повноваження громадської ради, хоча того факту, що вона не скликалася протягом усього 2016 року – достатньо.

Враховуючи вищезазначені факти, прошу Вас як керівника виконавчого комітету Подільської міської ради:

  1. вжити заходів щодо термінового прийняття рішення щодо припинення повноважень громадської ради при виконавчому комітету Подільської міської ради,
  2. також прийняти рішення про утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради.

В інакшому випадку громадськість міста вимушена буде сама утворити ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради та провести процедуру скликання установчих зборів та створення громадської ради самостійно.

Звертаю увагу, що даний лист буде опублікований у друкованих ЗМІ м. Подільська, а також розміщений на електронних ресурсах. Прошу надати мені відповідь у термін, визначений діючим законодавством України у письмовому вигляді на адресу: Одеська область, м. Подільськ, вул.. Шкільна, 2, кв. 41.

Задля публікації її у ЗМІ м. Подільська та на електронних ресурсах для інформування громадськості міста.

13.01.2017 р.                                                                                Гінкул С.Ю.