Відповідь Управління соц. захисту м. Подільськ. Частина 2